Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen engelliler birçok sosyal ve sağlık sorunları yaşamaktadır. Engelli bireylerin rehabilitasyonu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üzerine eğilmesi gereken bir problemdir. Ülkemiz nüfusunun % 10-12’sini engelli bireyler oluşturmakta olup yaklaşık ülkemizde yaşayan 7 milyon engelli birey vardır. Özellikle ağız ve diş sağlığı konusunda yaşanan sıkıntılar bu sorunlarının başında…

© 2016 - Ay-Design

Acil durumlar için        112