Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen engelliler birçok sosyal ve sağlık sorunları yaşamaktadır. Engelli bireylerin rehabilitasyonu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üzerine eğilmesi gereken bir problemdir.

Ülkemiz nüfusunun % 10-12’sini engelli bireyler oluşturmakta olup yaklaşık ülkemizde yaşayan 7 milyon engelli birey vardır.

Özellikle ağız ve diş sağlığı konusunda yaşanan sıkıntılar bu sorunlarının başında gelmektedir. Engelli hastalar, kendi kendine ağız bakımlarını yapamadıklarından dolayı yapılan tedavilerinden belli dönem sonra bile yeni diş çürükleri ve dişeti hastalıkların oluşmaktadır. Bu sebeple engelli bireylerde ağız ve diş sağlığı problemleri görülme sıklığı % 100’e yakındır.
Çünkü engellilerde en önemli sorun olarak görülen kişisel öz bakım yetersizliğidir

Ağız ve diş sağlığımız genel vücut sağlığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Engelli hastalarda genel sağlık problemleri ile uğraşılırken ağız ve diş sağlığı gözardı edilebilir. Bu yüzden enkgelli hastalar ağız-diş hastalıkları bakımından yüksek risk grubundadır. Onların ağız ve diş sağlığını Korumak büyük önem taşır. Engelli hastalarda çiğneme problemleri oldukça yaygındır.

Beslenme alışkanlıklarına özel dikkat gerekmektedir. Şeker ve karbonhidrat içeren gıda maddelerinin tüketimi azaltılmalıdır.
Tedavileri sıraında birçok zorlukla karşılaşılabilir. Bu nedenle koruyucu tedaviler ile dişlerin çürümesini engellemek çok daha önemlidir.

Ağız ve diş sağlığı sorunlarının başlamadan önlenmesi için özellikle çocuklarda günlük bakım ve diş fırçalama çok önemlidir.
Diş çürüklerini engellemek için mutlaka hergün diş fırçalama düzenli bir şekilde yapılmalı,6 ayda bir aksatmadan dişhekimi kontrolleri yapılmalıdır. Düzenli kontroller sorunların büyümeden erken teşhisini sağlar.

ENGELLİ BİREYLERİN ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI AÇISINDAN MEVZUATIN DURUMU:

Sosyal Güvenlik Kurumu; başta zihinsel özürlü olmak üzere iletişim kurulamayan veya algılama güçlüğü yaşanan özürlü kişilerin diş tedavileri, sınırlı uyuşturma altında gerçekleştirilemiyorsa ve genel anestezi altında yapılması gerektiğini belirtmektedir.

Halen yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.1.B-1 maddesinde Diş Tedavi Sevk İşlemleri tanımlanmış olup, ikinci paragrafında engelli hastaların durumu tanımlanmıştır.
Sağlık Uygulama Tebliğine göre; bireylerin % 40 ve üzeri özürlü olduğunu raporla belgelendirdiği durumunda özel sağlık kuruluşlarına sevk edilmek şartıyla gelmeleri mümkündür ve bu tedavi bedelleri SGK tarafından ödenmektedir.
Yine aynı maddenin üçüncü paragrafında ise engellilere yapılacak cerrahi işlemlerin usul ve esasları belirlenmiştir.
Engelli bireylerin Özel Diş Sağlığı Kurumlarından yararlanabilmesi için Kamu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri veya Üniversitelerinden sevk alması gerekmekte olup usul ve esaslar hakkında SGK tarafından 2010/41 sayılı genelge yayınlanmıştır.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2016 - Ay-Design

Acil durumlar için        112